Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

advokat Angantyr Lauberg Nielsen
Indehaver (Offline)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Vi er i øjeblikket ikke online. Venligst efterlad os din besked og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

SKALBERG SELSKABER | OM SELSKABER

Om A/S - aktieselskaber

KAPITALFORHOLD

Kapitalkravet til aktieselskaber er minimum kr. 400.000. Kapitalen kan indskydes i form af værdi og kontant, helt eller delvist.

Kapitalejerne hæfter kun med den indskudte kapital.

Ved kontant indskudskapital er der med den ny Selskabslov indført at kapitalejerne kan indskyde 25 % af selskabskapitalen kr. 100.000. Selskabets ledelse kan senere kræve den del af selskabskapitalen, der ikke er indbetalt ved stiftelsen, indbetalt. Vilkår og tidsfrister for indbetaling vilkårbestemmes i selskabets vedtægter. Ved delvis indbetaling af selskabskapital er der en del forhold man skal være særdeles opmærksom på, hvis man vælger delvis indbetaling. Selskabsloven om delvis indbetaling

Ved indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud) kan der indskydes en bestående virksomhed, maskiner, patenter m.m.

Det forudsætter dog, at der udarbejdes en vurderingsberetning og åbningsbalance, som vi skal modtage for at kunne gennemføre etableringen. Læs mere her om indskud i værdier.

LEDELSESSTRUKTUR

Ledelsen sammensættes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, hvoraf en skal være formand.

Medlemmer af direktionen kan ikke udpeges som formand for bestyrelsen

Bestyrelsen varetager selskabets overordnede ledelse og ansætter en direktion, der forestår den daglige ledelse. Vi leverer naturligvis udkast til den lovpligtige forretningsorden for bestyrelsen.

Et tilsynråd kan vælges i stedet for en bestyrelse og til funktion at føre tilsyn med direktionen. Den overordnede ledelse forestås da af direktionen.

REVISIONSPLIGT

Årsrapporten skal revideres af en godkendt revisor, medmindre der fravælges revisionspligt. De nærmere kriterier herfor kan du læse om her. Dette gælder også holdingselskaber.

Ønsker du at bestille et aktieselskab – klik