Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

advokat Angantyr Lauberg Nielsen
Indehaver (Offline)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Vi er i øjeblikket ikke online. Venligst efterlad os din besked og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

SKALBERG SELSKABER | OM SELSKABER

Skattefri virksomhedsdannelse

Af Søren Revsbæk
Registreret revisor, Medlem af FSR – Danske Revisorer
web: revsbaek-revision.dk mail: revsbaek@revsbaek-revision.dk


Der er mange gode grunde til at stifte et selskab fra personlig ejet virksomhed, men hvornår skal det sket? Mange har en idé om, at man stille og roligt kan afvikle sin personlige virksomhed ved at lægge arbejderne over i et selskab, man har stiftet til formålet. Det kan imidlertid være en farlig vej, for det kan koste en uventet skatteregning.

Når man går fra at drive sin forretning som enkeltmandsvirksomhed til at drive virksomhed i selskabsform, er der teknisk set tale om et salg: Du overdrager din virksomhed til et ApS eller A/S, ligesom hvis du havde solgt virksomheden til en helt fremmed. Man får godt nok ikke nogen penge i hånden, men der er stadig tale om et salg. Uanset om man gør det på een gang, eller over en periode, f.eks. efterhånden som kontrakter fornys.

SKAT AF PENGE MAN IKKE HAR TJENT

Hvis man omdanner fra enkeltmandsvirksomhed til selskab i løbet af et regnskabsår, vil man derfor risikere at SKAT kræver at man skal beskattes af salget; og hvad er der så at beskatte? Ja, der er typisk noget inventar som måske er afskrevet, eller måske værdi af indretning af lokaler og nøglepenge og værdien i handel og vandel er højere, end den værdi som tingene er afskrevet ned til. Men, der kan også være goodwill. I hverdagen tænker vi nok ikke meget over, om vores virksomhed har goodwill, men det har den jo i langt de fleste tilfælde. Til eksempel har vi måske et kundekartotek som er noget værd, noget knowhow eller virksomheden har (forhåbentligt) vist overskud de seneste år så også der er der en værdi i det.

Disse værdier skal man beskattes af, ligesom hvis man havde solgt virksomheden til en fremmed. Den eneste forskel er, at her får man kun lov at betale skatten, der kommer ikke nogen salgsindtægt ind samtidigt.

HVORDAN MAN UNDGÅR/UDSKYDER SKATTEN

For at undgå det, kan man omdanne sin virksomhed skattefrit efter Lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Tricket er, at omdanne sin virksomhed fra enkeltmandsvirksomhed til selskab pr. 1. januar, så det følger kalenderåret. I en skattefri virksomhedsomdannelse, skal man stadig beregne om der er værdi af goodwill eller tjent på inventaret m.v., men man skal ikke betale skatten her og nu. Skatten skal først betales, den dag man sælger anparterne i sit selskab og det er normalt fordelagtigt for de fleste – og ofte langt ude i fremtiden.

Også, hvis man bruger virksomhedsordning kan skattefri virksomhedsomdannelse være en god idé, f.eks. hvis der er meget opsparet overskud som ellers skal efterbeskattes. Så bliver det overskud “kapslet inde” i selskabet også selvom man holder op med at drive virksomhed, for et selskab er jo per definition altid erhvervsdrivende.

Om det er en god idé afhænger helt af, hvordan økonomien ser ud i den virksomhed som skal omdannes til et selskab. Men, en tommelfingerregel kan være: Er der værdier i form af goodwill, er inventar m.v. nedskrevet til langt under den reelle værdi m.v., så bør man overveje at se på skattefri virksomhedsomdannelse.

Det koster naturligvis lidt og man skal have rådgivere med inde over, men det opvejes nemt af en stor skattebesparelse.

Bestil ApS her. – Bestil A/S her. – Bestil Holdingselskab her.

Om holdingselskaber

HVAD ER ET HOLDINGSELSKAB?

Et holdingselskab har som udgangspunkt alene til formål at eje kapitalandele i andre selskaber. Holdingselskaber fungerer som en slags pengetank, hvor der fra driftsselskabet skattefrit kan overføres udbytte til holdingselskabet. Holding- og driftsselskabet er to helt separate juridiske enheder.

HVORFOR NYSTIFTE ET HOLDING- OG ET DRIFTSSELSKAB?

 • Store skatte- og forretningsmæssige fordele ved senere salg.

 • Begrænsning af risiko

 • Udbytteforhold


 • Kapitalindskud er minimum kr. 40.000 samlet for begge selskaber, idet kapitalen fra holdingselskabet indskydes 100% i driftsselskabet som kapitalgrundlag. Kapitalen skal således kun ”ind” en gang.

  Hvis der er flere ejere, er det en fordel at eje kapitalandele via et af hver af personerne ejet holding-selskab (eller fællesejet). På den måde kan kapitalejerne mere frit disponere over hvor meget af udbyttet, der ønskes opsparet eller hævet personligt ud af holding-selskabet.

  Driftsselskabet kan grundlæggende ikke gøre krav gældende overfor holdingselskabet.

  Banker og andre kreditgivere kræver dog til tider sikkerhedsstillelser m.v. og krav om personlig kautionsforpligtelse.

  Holdingselskabet kan skattefrit modtage udbytte fra driftsselskabet. For at kunne modtage udbytte skattefrit er det krav, at holdingselskabet mindst ejer 10% af driftsselskabet.

  Hvis et holdingselskab sælger sine kapitalandele beskattes dette ikke af den avance, der opnås ved overdragelsen – igen forudsat af, at holdingselskabet ejer mindst 10% af driftsselskabet.

  Såfremt driftsselskabet er kommet i uføre, hæfter holdingselskabet kun med den indskudte kapital, men ”pengetanken/holding-selskabet” består.

  Gennem holdingselskabet kan der etableres flere driftsselskaber, hvilket kan være hensigtsmæssigt hvis man fx ønsker at opdele forskellige driftsaktiviteter i hvert sit selskab. Årsager kan være risikoisolering eller blot forskelligrettede driftsaktiviteter. Her er frasalg af en aktivitet, udover den skattemæssige fordel, også mere overkommelig og gennemsigtig for investorer. Hvis mandens maskinudlejning, konens frisørsalon og erhvervsejendommen er blandet sammen i et selskab er det en særdeles omkostningstung opgave at sælge den ene del fra.

  Hvis et holdingselskab sælger sine kapitalandele beskattes dette ikke af den avance, der opnås ved overdragelsen – igen forudsat af, at holdingselskabet ejer mindst 10% af driftsselskabet.

  Fordelen er også, at holdingselskabet nu på ny kan foretage nye investeringer og erhverve nye kapitalbesiddelser, uden at pengene har været inde og ude af private lommer med dertil følgende betragtelige beskatninger til følge. Det kan være en dyr oplevelse at stå uden et holdingselskab ved salg af virksomhed, værende sig overdragelser, generationsskifte m.v.

  Såfremt du allerede har et driftsselskab og overvejer at ”bygge et holdingselskab”, skal du være opmærksom på, at det kan få betydelige skattemæssige konsekvenser, hvis du ikke rådfører dig med en revisor herom og sikrer dig at den kurs anparterne overdrages til svarer til værdien.

  Det nye holdingselskab kan stiftes ved en skattefri anpartsombytning. Du kan gøre det med eller uden forudgående tilladelse fra SKAT. Søg revisionsbistand. Vi henviser gerne til en revisor.

  Tidligere skulle alle holdingselskaber have revideret årsrapporten. Som følge af den ny Selskabslov har holdingselskaber nu mulighed for at fravælge revisionspligt. Den ekstra revisions-omkostning har tidligere bevirket, at mange har fravalgt holdingselskabet i etableringsfasen.

  Ønsker du at bestille et holdingselskab – klik